3400 Монтана, ул. Юлиус Ирасек 7

СЪОБЩЕНИЕ - “Образователни маршрути”, МОН, 2024 г.

Уважаеми родители,

Педагогическият съвет на училището взе решение за участие в НП “България – образователни маршрути”, Модул 1 “Образователни маршрути”, МОН, 2024 г.

Избра туроператор:

„Бонев Маджестик Травел“ ЕООД лицензиран туроператор с лиценз

 № РК-01-8252

Сформира групите както следва: общ брой групи: 4 за ученици 8-11клас/40 ученика/ , всяка от които с по 10 ученици:

15 юли 2024- 19 юли  2024 г. по маршрут:,гр.Монтана- кк. Златни пясъци-гр.Монтана , 5 дена,  4 нощувки  хотел Парадайс Грийн 3* с обекти на посещение: Аладжа манастир, Природен парк- Златни пясъци, варненски Музей на куклите,Етногравски музей гр.Варна.

Ръководители :

  • Димитринка Тодорова- ст. учител по ФВС
  • Николай Михайлов-учител по ФВС
  • Анита Обретенова- ст. учител по АЕ
  • Венцислав Рангелов-учител по история и география

Всеки родител, който желае детето му да участва в НП “България – образователни маршрути”, Модул 1 “Образователни маршрути”, МОН, 2024 г., подава заявление по образец и прилага към него документи, където е необходимо:

Заявление за участие / задължително и  коректно попълнено по всички зададени точки от образеца/се предава   в канцеларията на училището  до 15,00 часа както следва : от 10 май 2024г до 16 май 2024 г.

ОТТУК МОЖЕТЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ЗАЯВЛЕНИЕТО ВЪВ ФОРМАТ на MicrosoftWORD

ОТТУК МОЖЕТЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ЗАЯВЛЕНИЕТО ВЪВ ФОРМАТ PDF

Комисия, определена със заповед на директора на училището, извършва подбор за участие по критерии за подбор на ученици за участие в ученическите туристически пътувания по Национална програма “България – образователни маршрути”, Модул 1 “Образователни  маршрути“

Комисията ще информира класираните чрез електронно съобщение и/или телефонно обаждане.

Разчитаме на Вашата бърза реакция. Финансирането по модула се осъществява еднократно до изчерпване на финансовия ресурс.

 

КРИТЕРИИ

за подбор на ученици за участие в образователните маршрути по Национална програма “България - образователни маршрути”, Модул 1 “Образователни маршрути”, МОН, 2024 г., приети  на заседание на Педагогическия съвет - Протокол № 6/ 7 май 2024 г.

 

Нямате добавка pdf, но можете да изтеглите файла pdf.