3400 Монтана, ул. Юлиус Ирасек 7

Улицата на моето училище

Имената на улиците пазят историческата памет на града


          През 1992 г. по предложение на Комисията по културата Общински съвет Михайловград решава да преименува 57 улици, 2 площада, 2 училища и 15 ЦДГ. Кино „Георги Димитров” /днес дискотека „Клеопатра”/ е преименувано в кино „Свят”.

         Разгръща се широк обществен дебат, стига се до разгорешени спорове и сблъсък на позиции в опитите за скъсване с комунистическото минало и връщане към историческите корени. Тогава е сменено името на града от Михайловград на Монтана /римското име на селището е установено от известния чешки учен Константин Иречек, който го посещава през 1883 г./.
          Нашето училище се намира на улица „Юлиус Ирасек” /бившата „Житомирска”/. Улицата е преименувана с Решение № 41 на ОбС /13.02.1992 г. /фонд № 2, опис 13, арх.ед. 2, стр. 126 – ТДА Монтана/. Носи името на чешкия инженер Юлиус Ирасек, който е създател на първия градоустройствен план на гр. Фердинанд от 1891 г., допълнен през 1897 г. от местния специалист Павел Манчов. Липсват биографични сведения и други изследвания за Юлиус Ирасек.
          След Освобождението българската държава изпитва остра нужда от технически кадри. Кметовете на редица градове са принудени да канят специалисти от чужбина за извършване на планоснимане и изработване на регулационни планове, защото планирането на градското пространство се оказва въпрос с приоритетно значение.
          През 1891 г. малкото селище Кутловица е обявено за град Фердинанд. В хармония с новата социална функция на града, стремежът за придаване на градски облик на селището е основен. Увеличава се населението и се разраства застроената градска площ. Бързото културно и стопанско развитие спомагат да се започне строителството на промишлени и жилищни сгради, благоустрояване, водоснабдяване и канализация.
         Непосредствено след утвърждаването на новия статут и наименование на селището, от началото на 1892 г. общинското управление с кмета Игнат попов започват усилена градоустройствена и строителна дейност.
         За довършване на общинското училище през 1891 г. са продадени 13 общински недвижими имота. Продължава направата на главната улица с калдъръм и построяването на тротоари. Гражданите са били задължени да докарват камъни и други строителни материали. За неизпълнение на задължението и за повреждане на новопостроените тротоари, гражданите са санкционирани с парични глоби. Както на други места в страната са използвани готовите материали – разрушени са кръглите римски кули на античната крепост над града /описани от унгарския пътешественик Феликс Каниц през 1869 г./