3400 Монтана, ул. Юлиус Ирасек 7

История на ПМПГ

История на Природо- математическа профилирана гимназия "Св. Кл. Охридски", гр. Монтана в дати и събития


 Въз основа на проучване на архивни документи е доказано по безспорен начин, че началото на съществуването на Фердинандската непълна смесена гимназия е поставено през 1915 г. със закон на царя и министъра на просветата №2545/04.03.1916г.

Гимназията става пълна смесена /за учениците от IV до VIII клас / през 1943г.

На 13.03.1947г. е направена първата копка на основите на сегашната сграда на училището, а на 13.02.1957г. училището се нанася в новата сграда.

Първата сграда на ПМГ

През учебната 1957/58 г. горният курс на единните смесени училища се обединява в една гимназия с 32 паралелки с над 1300 ученика.

Към I-ва гимназия се откриват паралелки с физико-математически профил. Годината е 1960.

През учебната 1962/63 г. се обединяват I-ва и II-ра гимназия в Политехническа гимназия ”Ген. полк. Христо Михайлов” от 9-ти до 11-ти клас.

След години...

Гордост за гимназията става създадените два хора-смесен /школуван/ и народен /битов/ през 1963/64 г., с диригент Димитър Илиев.

За 50-годишнината на гимназията е изработена емблема; открит е бюст-паметник на патрона в двора на гимназията; училището е наградено с орден “Кирил и Методий”-II-ра степен. В сградата се помещават 4 училища:гимназията,III-то основно училище, вечерна гимназия и ПТУ по автотранспорт.

През 1970 г. гимназията е Национален първенец в IV републикански преглед.

През 1970/71 г. ученикът Апостол Георгиев Аспарухов печели първо място на Републиканската олимпиада по физика с ръководител Замфир Куздов и е приет за студент без конкурс.

1971/72г. към гимназията се открива филиал на Математическа гимназия с прием след седми клас.

През 1973 г. открита музейната сбирка в сградата на гимназията. И двата хора са утвърдени за “представителни’ и са наградени с орден ”Кирил и Методий”-I- ва степен .Ученичката Ирена Тодорова е приета за студентка без конкурсен изпит с реферат.

1976г - Гимназията е удостоена със званието “Образцова” – 84% от учителския колектив са с II клас – квалификация, а директорът Надежда Анастасова – със званието “Заслужил учител” .

1978/79 г. - Гимназията е наградена със званието “Заслужил колектив”.

През учебната 1984/85 г. в училището са закупени първите компютри. Изградена е компютърна зала и лаборатория по биология.

През 1984/85 година се разширява профилираното обучение по математика, физика, химия и биология с прием след VII клас.

Към гимназията през 1985г. се разкрива УПК – II и III степен за подготовка на кадри по професията “Оператор – програмист на ЕИМ” с едногодишен срок на обучение.

От учебната 1986/87 г. гимназията се преобразува в Природо-математическа. Въвежда се профилирано обучение и паралелка с профил ”Науки за земята” с прием след VII клас.

От уч. 1988/89 г. за профилите “Математика” и “Физика” се въвежда разширено изучаване английски език.

През м. март 1989 г. Централната комисия по съревнованието към МНП определя гимназията за Национален първенец. Колективът е удостоен с грамота и парична награда.

1989г. На Републиканския кръг на олимпиадата по информатика, ученикът Валери Иванов Милетиев се класира на II-ро място в страната и е приет за студент без конкурсен изпит.

За времето от 1984 до 1987 г. общо 11 ученика са приети без конкурсен изпит по биология за студенти, по направление национален кръг на олимпиадата по биология.

През учебната 1994/95г. е обзаведен е модерен кабинет по информатика с компютри ”IBM”- ново поколение, дарени от МОН.

На националната олимпиада по математика през 1996 г. отлично се представят Дойчин Стоянов, Веселин Иванов /включен в националния отбор/, Росен Георгиев и по информатика Бисер Емилов.

През 1997 г. Тодор Георгиев Тодоров е приет за студент без конкурс след класиране на националния кръг на олимпиадата по информатика.

От 1999-2000 г. се открива профил “Информатика”. В периода на съществуването си в този профил се създава традиция да се печелят най-високите награди на областно и национално ниво. На 85-годишнината си училището приема името “Св. Климент Охридски” в знак на приемственост на завета на великия първоучител.

2003/2004г. към гимназията се открива и Хуманитарен профил “География”.

ПМПГ през 2015 г.

В 90- годишната история на ПМГ са преминали над 250 учители и са завършили над 14 250 ученици. Училището е доказало мястото си на елитна учебна институция с изключителен принос за развитието на образователно- възпитателното дело в област Монтана, а и в страната.
Приложените по- долу цифри и факти са достатъчно красноречиви за значението на ПМГ "Св. Кл. Охридски" в училищната система:

Награди на гимназията:

- орден "Кирил и Методий" - II степен /1968г./;
- носител на званието "Образцова"/ 1976г./;
- гимназия- национален първенец/ 1989 г./;
- насител на Почетния знак и Почетна грамота на Община Монтана / 2000г./;
- носител на Почетния знак на президента на Република България / 2005г./
- 8 учители са носители на Почетната грамота "Неофит Рилски" / за настоящата учебна година са предложени 3-ма/;
- 2-ма учители са носители на наградата на Международната фондация "Св. св. Кирил и Методий" за принос в откриването и развитието на млади таланти в областта на химията и информатиката;
- от настоящия педагогически състав на гимназията/ 45 учители/ : 3-ма учители са с присъдена I-ва ПКС/ професионално- квалификационна степен/, а 13 - имат II ПКС.

Известни възпитаници на ПМГ:

- Павлето - художник;
- Академик Мити Исусов- историк /1928-1999г./;
- Академик Цветан Цветков - криобиолог, Председател на Националния център за аграрни науки и директор на Института по криобиология и хранителни биологии;
- Академик Ячко Иванов - специалист в областта "Реология"-секция "Кинетика, нови технологии и формиране на структури";
- професор Цветан Вълов- вицепрезидент на ОИЯИ- гр. Дубна;
- професор Максим Божинов - доктор на селскостопанските науки;
- професор Красимира Якимова - доктор на медицинските науки;
- професор Пепка Александрова- доктор по социология. Заместник директор на Института по социология при БАН;
- професор Константин Тодоров - доктор на медицинските науки;
- професор Николай Семков -специалист по геология;
- професор Младен Тасков Живков- доктор на биологическите науки;
- професор Людмил Вацкичев- доктор на физическите науки;
- бригаден генерал Стефан Христов Петров -командир на авиобаза Крумово;
- 15 доценти и още много доктори на науките


От по-младото поколение:

- Теодора Тодорова - доктор на физическите науки, преподавател в Университета в Цюрих Випуск 1995;
- Атанас Игнатов - доктор на медицинските науки в Университетската клиника в гр. Магдебург, Випуск 1996;
- Димитър Дренчев- доктор на медицинските науки, Национален институт ,гр. Хюстън;
- Александър Александров- преподавател по физика в Хумболтовия университет в гр. Берлин, Випуск 1996;
- Цецка Рускова - професор доктор на физическите науки, по настоящем работи в Университета в гр. Делавере, САЩ.


И други известни личности:

- Йорданка Благоева -олимпийски шампион висок скок;
- Пламена Гетова- актриса;
- Ивайло Герасков- актьор;
- Нина Димитрова- актриса;

ПМПГ днес