3400 Монтана, ул. Юлиус Ирасек 7

Учебници

 УЧЕБНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

8 клас

Предмет

 

Издателство

Автори

Заглавие

Български език

"Булвест 2000" ООД

КЛЕТ БЪЛГАРИЯ

А. Петров и колектив

Български език

Литература

„Просвета- плюс”

К. Топалов и колектив

Литература

Английски език

Focusfor Bulgaria - Pearson

Математика + работни листове

"Анубис"

КЛЕТ БЪЛГАРИЯ

Т. Витанов и колектив

Математика

Информатика

„Изкуства”

Кр. Манев и колектив

Информатика

Информационни технологии

"Домино"

Иван Първанов, Людмил Бонев

Информационни технологии

Философия

„Анубис”

КЛЕТ БЪЛГАРИЯ

Иван Колев и Райчо Пожарлиев

Философия

 

Забележка: Учебниците по Английски език  са по заявка и се закупуват организирано след 15.09.2023 г.

 

 

9 клас

Предмет

 

Издателство

Автори

Заглавие

Български език

„Булвест 2000“

КЛЕТ БЪЛГАРИЯ

Ангел Петров и др.

Български език

Литература

„Булвест 2000“

КЛЕТ БЪЛГАРИЯ

Б. Пенчев, В. Герджикова и др.

Литература

Английски език

Focus for Bulgaria – B1part 1

Немски език

Magnet Smart Band 1 А1, изд. Klett

Математика

„Просвета-София“АД,

основано 1945

К. Банков, Ил.Цветкова и др.

Математика

Информационни технологии

"Домино"

Иван Първанов, Людмил Бонев

Информационни технологии

Физика и астрономия

 

 

"Булвест 2000" ООД

 

 КЛЕТ БЪЛГАРИЯ

 

 

М. Максимов

 

 

 

  

Физика и астрономия за 8 клас Физика и астрономия за 9 клас I-IIчаст в едно книжно тяло

Химия и ООС

 

 

  

 

Химия и ООС

" Просвета-плюс "

 

 

 

 

 

  

" Просвета-плюс "

Л. Боянова и др.

 

 

 

 

 

  

Л. Боянова и др.

 

 

 

 

Химия и ООС за 8 клас, (първа част за 9 клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език)

  

Химия и ООС за 9 клас, (втора  част за 9 клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език)

Биология и ЗО

 

 

 

  

 

 

Биология и ЗО

"Булвест 2000" ООД

 

 КЛЕТ БЪЛГАРИЯ

 

 

 

 

 

Булвест 2000" ООД

КЛЕТ БЪЛГАРИЯ

Владимир Овчаров и др.

 

 

 

 

 

 

Владимир Овчаров и др.

Биология и здравно образование за 8 клас, (първа част за 9 клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език)

 

Биология и здравно образование за 9 клас, (втора част за 9 клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език)

История и цивилизации

 

 

  

 

 

История и цивилизации

„Просвета-София“ АД, основано 1945

 

 

 

 

  

 

„Просвета-София“ АД, основано 1945

 

Борислав Гаврилов и др.

 

 

 

 

  

 

Михаил Груев и др.

История и цивилизации за 8 клас, (първа част за 9 клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език)

 История и цивилизации за 9 клас , (втора част за 9 клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език)

География и икономика 

 

 

 

„Булвест-2000“

 

 КЛЕТ БЪЛГАРИЯ

  

Р. Пенин и др.

 

  

 

География и икономика за 8 клас,  

География и икономика за 9 клас, 

I-IIчаст в едно книжно тяло

Философия

„Анубис“

КЛЕТ БЪЛГАРИЯ

Р.Пожарлиев и др.

Философия за 9 клас

 

Забележка: Учебниците по Английски език и немски език са по заявка и се закупуват организирано след 15.09.2023 г.

 

  

 10 клас

Предмет

 

Издателство

Автори

Български език

„Просвета - София“ АД

В. Михайлова, Й. Тишева и др.

Литература

„Булвест-2000“

КЛЕТ БЪЛГАРИЯ ООД

Б. Пенчев и др.

Английски език

Pearson Focus for Bulgaria – B1part 2. Patricia Reilly

Немски език

 Klett

Magnet Smart Band 2А1,

Математика

„Просвета - София“ АД

К. Банков и др.

ИТ

"Домино"

Иван Първанов, Людмил Бонев

Философия

„Анубис“

КЛЕТ БЪЛГАРИЯ ООД

Р.Пожарлиев и др.

Физика и астрономия

„Булвест-2000“

КЛЕТ БЪЛГАРИЯ ООД

М. Максимов и др.

Химия и ООС

„Просвета - София“ АД

Л. Боянова и др.

Биология и ЗО

‚Булвест -2000"

КЛЕТ БЪЛГАРИЯ ООД

В. Овчаров и др.

История и цивилизации

„Просвета-София“ АД

П. Павлов и др.

География и икономика

„Булвест-2000“

КЛЕТ БЪЛГАРИЯ ООД

Р. Пенин и др.

Изобразително изкуство

„Просвета-София“ АД

П. Цанев и др.

Музика

„Просвета-София“ АД

Л. Пейчева и др.

 

 

 

1клас

Предмет

 

Издателство

Автори

Заглавие

Български език

БГ учебник

П. Маркова и колектив

 

Литература

„Булвест-2000“

КЛЕТ БЪЛГАРИЯ

Б. Пенчев

 

Английски език ООП

Express Publishing – LEGACY

ЮНИВЪРС ООД

Английски език профил

Express Publishing – LEGACY ( part 1, part 2)

ЮНИВЪРС ООД

Немски език

 Klett

 

Magnet Smart А2 Lehrbuch Band 1, първа част

Математика

ООП

„Просвета-София“ АД

К. Банков и колектив

Математика

Математика

Профили

„Регалия“

 

„Просвета-София“ АД

И. Тонов и колектив

Буюклиеви

Геометрия

Елементи на математическия анализ

ИТ профили

„Домино“

Ив. Първанов, Л. Бонев

 

Гражданско образование

 „Клет“(Анубис)

 Ив. Колев и колектив

 Гражданско образование

Биология и ЗО

профили

„Педагог 6“

 

Модул 1, 2

Химия и ООС

„Просвета - София“ АД

Л. Боянова

Модул 1 и 2

Философия профили

„Клет“

Ив. Колев

Л. Андреева

Модули 1, 3 и 4

БЕЛ

профили

,,Просвета – София“ АД

КЛЕТ БЪЛГАРИЯ

Кр. Алексова и др.

 

 

А. Петров и др.

Български език Модул 1

 

Български език Модул 2

 

,,Просвета – София“ АД

КЛЕТ БЪЛГАРИЯ

А. Хранова и др.

 

Б. Пенчев и др.

 

Литература Модул 3

Литература Модул 4

 

 

 

12 клас

Предмет

 

Издателство

Автори

Заглавие

Български език

БГ учебник

П. Маркова и колектив

 

Литература

„Булвест-2000“

Б. Пенчев

 

Английски езикООП

Express Publishing – LEGACY

ЮНИВЪРС ООД

Английски езикпрофили

Express Publishing – LEGACY ( part 1, part 2)

ЮНИВЪРС ООД

Немски език

„Клет“

 

 Magnet Smart А2 Lehrbuch Band 2 , втора част

Математика

ООП

„Просвета-София“ АД

К. Банков и колектив

Математика

Математика

Профили

„Регалия“

 

„Регалия“

И. Тонов и колектив

И. Тонов и колектив

Практическа математика

Вероятности и анализ на данни

ИТ профили

„Домино“

Ив. Първанов, Л. Бонев

 

Гражданско образование

 „Клет“(Анубис)

 Ив. Колев и колектив

 Гражданско образование

Биология и ЗО

профили

„Педагог 6“

 

Модул 2, 3, 4

Химия и ООС

„Просвета - София“ АД

Д. Ташева

Модул 3

 

Философия профили

„Клет“

Ив. Колев

Л. Андреева

Модули 2, 5 и 6

БЕЛ

профили

,,Просвета – София“ АД

КЛЕТ БЪЛГАРИЯ

Кр. Алексова и др.

 

 

А. Петров и др.

Български език Модул 1

 

Български език Модул 2

 

 

 

 

 

 

Забележка: По някои от предметите и модулите за профилирана подготовка все още няма одобрени учебници и учебни помагала. Подробна информация ще получите от преподавателите след 15.09.2023г.