3400 Монтана, ул. Юлиус Ирасек 7

Мисия на ПМПГ

  • Природо-математическа профилирана гимназия "Св. Климент Охридски" е социокултурна организация, която в локалната среда на съществуването си е център за духовно, интелектуално, морално, социално, емоционално и физическо развитие на учениците.
  • Училището съществува в името на развитието на ученика с мисията да изгради у възпитаниците си самоосъзнание за национална идентичност, пречупена през призмата на европейските ценности и глобализацията. Всички решения са насочени към адекватна подготовка за оптимално мултикултурно общуване навсякъде по света.
  • Гимназията целенасочено и активно провежда политика на мотивация, партньорство и конкурентноспособност, съчетаване на традициите с иновационните подходи и новите технологии, гарантиращи изпреварващо развитие, разширява творческото и демократичното начало на гласност и критика, преодолява формализма и администрирането