3400 Монтана, ул. Юлиус Ирасек 7

Класни ръководители

Р А З П Р Е Д Е Л Е Н И Е

НА УЧИТЕЛИТЕ – КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ ПО КЛАСОВЕ

И КЛАСНИ СТАИ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

 

Клас

Кл. стаи

Класен ръководител

1

 V

212

Николай Михайлов

2

VI

211

Светлана Станкова

3

VII

210

Ваня Найденова

 

 

 

 

4

VІІІ а

405

Цветелина Цветкова

5

VІІІ б

403

Ваня Крумова

6

VІІІ в

404

Димитринка  Димитрова

 

 

 

 

7

IXа

305

Цветелина Стоянова

8

IXб

306

Миглена Ценкова

9

IXв

307

Гергана Горанова

 

 

 

 

10

Xа

409

Димитрана Георгиева

11

Xб

410

Стайка Минчова

12

Xв

411

Силвия Дренчева

 

 

 

 

13

ХIа

310

Цеца Кръстева

14

ХIб

309

Илиян Ценков

15

ХIв

311

Мимия Докова

 

 

 

 

16

XII а

406

Росица Христова

17

XIIб

407

Нели Йорданова

18

XIIв

408

Елина Бобева