3400 Монтана, ул. Юлиус Ирасек 7

БДП-2022/2023

ОТЧЕТ на изпълнението на ПРОГРАМА за подсигуряване на БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА - учебна 2021/2022 година

Нямате добавка pdf, но можете да изтеглите файла pdf.

 

ПЛАН за дейността на комисията по БДП

Нямате добавка pdf, но можете да изтеглите файла pdf.

 

ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА ДЕЙСТВИЕ 2022/2023 година за БДП

Нямате добавка pdf, но можете да изтеглите файла pdf.

 

ПРОГРАМА за осигуяване на БДП

Нямате добавка pdf, но можете да изтеглите файла pdf.