3400 Монтана, ул. Юлиус Ирасек 7

,,Седмица без тормоз в училище!”

Ученическият съвет на гимназията направи изминалата седмица интересна. Под името ,,Седмица без тормоз в училище!” се криеха инициативи, които имаха за цел да разнообразят седмицата - проведоха се обучения ,,Без тормоз в училище!” на 5, 6, 7 клас, както и на всички осмокласници.  Най-малките гимназисти изработиха различни украси - табло с послания, дърво, на което всеки имаше възможността да напише послание и много други. Кулминацията на седмицата е големият ,,Лов на съкровища”. Съветът на гимназията подготви интересни награди, за които учениците да се състезават