3400 Монтана, ул. Юлиус Ирасек 7

Забележителен успех на наш бивш ученик

Бившият ученик на ПМПГ „Св. Климент Охридски“ инж. Цветомир Гечев, спечели първо място в конкурса на  фондация Карол Знание за Докторантска стипендия в размер на 10 000 лева. Той печели и място в програмата „Предприемачи в науката“ и проект Startup Building

Цветомир завършва ПМПГ през 2014 година година с успех Отличен 6,00 с две оценки 6,00 на държавните зрелостни изпити по български език и литература и по математика. Лауреат е на Стипендия на академик Иван Гаврилов. Успешно се дипломира в Технически университет София и е докторант в университета. Интересът и знанията му, свързани с автомобилната индустрия, го класират за участие в различни стажантски програми в България и чужбина – Чехия, Словакия.

Инж. Цветомир Гечев, буквално дава в ръцете на журито елементите, от които изгражда стенд за комбиниран цикъл с пакет твърдооксидни горивни клетки и двигател с вътрешно горене. Като се обединят се създава хибридна система с високо КПД, малко вредни емисии и широка приложимост. Това е и целта на дисертационния проект – да изследва съвместната им работа и възможността за намаляване на емисиите на CO2 чрез използване на конвенционални въглеводородни горива. Такива системи може да се използват за производство на електроенергия, или когенерация, за битови нужди или в индустрията, както и за основно задвижване на големи транспортни средства като кораби, влакове, подемно-транспортни машини, кариерна транспортна техника. Твърдооксидна горивна клетка също може да се вгради като спомагателен агрегат към тежкотоварните автомобили и да работи с ДВГ. Като краен продукт докторантът ще създаде иновативен подвижен стенд за изследване на маломощен ДВГ с различни горива, включително изследване със синтетичен газ, копиращ състава на анодните газове на пакет твърдооксидните горивни клетки. Чрез него ще се изследва комбинираният цикъл, ще се определят важни работни параметри, емисиите на вредни газове и потенциалът за приложение. Вече са създадени симулационни модели на пакет твърдооксидни горивни клетки и на ДВГ и 3D модел на бъдещия стенд. Закупена е и част от необходимата апаратура. Амбициозната далечна цел на инженера е комерсиализиране на научната работа и собствено производство в България.

ПМПГ „Св. Климент Охридски“ се гордее, че младежи като Цветомир издигат авторитета на училището и Монтана на национално и международно ниво.

Браво!