3400 Монтана, ул. Юлиус Ирасек 7

НП "България - образователни маршрути" - 2024 г.

И тази година ПМПГ "Св. Климент Охридски" след като кандидатства по НП "България - образователни маршрути" - 2024 г. беше одобрена за участие в петдневното ученическо - туристическо пътуване до к.к. Златни пясъци.

Нашите ученици ще имат възможност да посетят шест обекта от пет тематични направления и да опознаят красивата ни Родина този път по северното Черноморие. По програмата работиха екип от колеги, които подготвиха нужната документация. Наташа Велкова - зам. директо по АСД обработи всичката информация и направи  възможно  качването и  на платформата, за да се отреагира своевременно.  Дейностите, които се реализират  по тази програма допринасят за обогатяване на когнитивните способности, подобряване на социалния и здравословн начин на живот на учениците, създаване на умения за работа в екип, ефективна комуникация, толерантност, екологична култура и естетическо възпитание.