3400 Монтана, ул. Юлиус Ирасек 7

22 април -Ден на Земята

Днес младите биолози от 8В клас отбелязаха Деня на Земята с редица инициативи. Те представиха пред ученици от 5, 7, 8 и 11 клас филм "Болната планета",  презентация с актуалното мото  "Планетата срещу пластмасата", постери с видовете пластмаси и влиянието им върху растенията, животните и човешкото здраве.

В края на екочаса, участници от публиката решиха ребус с част от представената им информация. 

Денят беше отбелязан и с възстановяване дейността на ЕКОклуба към ПМПГ, първият регистриран преди повече от 15 години. Бяха обявени и първите инициативи, насочени за повишаване на екологичната култура и съзнание на подрастващите.