3400 Монтана, ул. Юлиус Ирасек 7

Ученици от ПМПГ участват по проект “Ангажиране на младежта в противодействие на дезинформацията“

На 15.03.2024 г. ученици от ПМПГ, проведоха обучение на свои съученици на тема “Младите хора и борбата с дезинформацията“ по проект “Ангажиране на младежта в противодействие на дезинформацията“, изпълняван от Фондация Партньори България. Участниците получиха знания и умения за анализ и преценка на информационни съобщения, за разпознаване на дезинформацията и повишаване на своята медийна грамотност.