3400 Монтана, ул. Юлиус Ирасек 7

ПМПГ отбеляза Световния ден против тормоза в училище

Всяка последна сряда от февруари ПМПГ отбелязва Световният ден против тормоза в училище, известен като "Ден на розовата фланелка". Тя символизира неприемането на тормоз и насилие в училищата. Днес, 28.02.2024 г., ученици от Ученическия съвет отразиха Деня против тормоза в училище като раздаде на всички ученици, педагогически и непедагогически персонал розови значки. Голяма част от учениците дойдоха с розови блузки, фланелки, суичъри. 

През тази седмица, в периода от 26.02-28.02.24 г., учениците от УС на принципа "Връстници обучават връстници", проведоха в 5, 6, 7, 8а, 8б и 8в клас проведоха дискусии, свързани с превенция на насилие, агресия, тормоз, кибертормоз, преодоляване на конфликти, етично и неетично поведение в отношенията, предизвикателства в съвременните междуличностни комуникации, както и промотиране на добро и толерантно поведение. Темата за агресията и тормоза е залегнала в училищните политики и е неизменна част от превенционната ежедневна дейност в училището.