3400 Монтана, ул. Юлиус Ирасек 7

Проекти на тема "Устройство на клетка"

Ученици от пети клас на ПМПГ "Кл. Охридски" изработиха проекти на тема "Устройство на клетка", в часовете по Човек и природа. Малките природолюбители с лекота усвоиха знанията за растителна и животинска клетка и ги приложиха при изработването на оигинални модели.