3400 Монтана, ул. Юлиус Ирасек 7

ПМПГ- пилотно училище по НП за превенция на употребата на наркотични вещества "От връстници за връстници "

Тъй като ПМПГ е едно от пилотните училища в град Монтана, през месец ноември учениците от 8 а клас се включиха в 5 занятия по Националната програма за превенция на употребата на наркотични вещества "От връстници за връстници". Темите бяха: "Групи, правила на групата", " Упражнения за опознаванеи групова кохезия", " Личен избор и вземане на решения" и " Отстояване на натиска на групата".

 Осмокласниците работеха в малки групи,като всяка група записваше на лист предложения с правила, които смятат, че трябва да се спазват в класа. Учениците влизаха в различни роли, бяха поставени в ситуации, от които тябваше да намерят изход. Справиха се чудесно! В очакване сме за нови срещи с прекрасният екип на ОБСНВ и ПИЦ, на които сме безкрайно благодарни за инициативите, в които ни включват.