3400 Монтана, ул. Юлиус Ирасек 7

Седмица на философията в ПМПГ“ 16.11.- 23.11.2023 г.

По повод Световния ден на философията и Климентовите дни в нашето училище се проведе „ Седмица на философията“, която беше отбелязана със следните инициативи:

-  Дебат на тема: „ Провокирани от удивлението, по пътя на съмнението и философското осмисляне можем да постигнем истината“. Дебатът се проведе и в трите десети класа, отборите бяха много добре подготвени с ясно структурирани тези и аргументи, а етапът, наречен „ кръстосан разпит“, активира креативността, въображението, екипната работа и търсенето на все по- силни аргументи и контрааргументи.

- Бинарен урок дискусия в 11 клас- профил Философия и профили Английски език на тема: „ Смисълът на съществуването“.Дискусията включваше изясняване на основните понятия и въпроси, свързани с търсенето и откриването на смисъла, причините за усещането на съвременния човек за празнота и безсмислие, проявите на конформизъм. Беше направен извод,че животът съдържа смисъл за всеки и животът никога не губи смисъла си. Темата на дискусията бе провокирана от интереса на учениците към проблематиката и това пролича в активното участие, като „ англичаните“ не отстъпваха на „ философите“, които все пак плуваха в свои води.

- Презентация на тема: “ Кратка история на философията“ представиха Радослава и Даяна от профил Философия- 11. клас пред 9а и 10а клас. Деветокласниците и десетокласниците с интерес проследиха тематиката и промените в различните етапи от развитието на философията, спецификата на идеите и биографията на някои емблематични нейни представители.