3400 Монтана, ул. Юлиус Ирасек 7

Традицията е възродена

На 26.04. учениците от 11 клас на ПМПГ " Св. Климент Охридски" - профили "Философия" и "Английски език" с ръководители: Цветелина Цветкова, Елина Бобева, Анита Обретенова и Мария Еленкова посетиха Народното събрание. 

Посещението е част от практическите часове, свързани с учебния материал по Гражданско образование и модул "Култура и междукултурно общуване" - профил "Английски език". Учениците се запознаха с историята на българския парламентаризъм, присъстваха на парламентарно заседание, на което се разискваше проектът на Правилника за дейността на Народното събрание и проведоха среща- разговор с г-жа Ирена Димова - народен представител от регион Монтана.