3400 Монтана, ул. Юлиус Ирасек 7

Отчетни данни за изпълнението на бюджета за периода 01.01.2023 до 31.12.2023 г.

Нямате добавка pdf, но можете да изтеглите файла pdf.