3400 Монтана, ул. Юлиус Ирасек 7

ГРАФИК на дейностите по реализирането на държавен план-прием в VII клас на ПМПГ „Св. Климент Охридски”  за учебната 2024/2025 година

ГРАФИК

на дейностите по реализирането на държавен план-прием в VII клас на ПМПГ „Св. Климент Охридски”  за учебната 2024/2025 година

утвърден със Заповед №РД 05-223/28.03.2024 г. от Началника на РУО Монтана