3400 Монтана, ул. Юлиус Ирасек 7

ГРАФИК за провеждане на изпити за оформяне на годишна оценка за учебна 2023/2024 г. самостоятелна форма на обучение

АПРИЛ

 

предмет

дата

час

кабинет

Математика  – ООП 9 клас

22.04.2024 г.

13:30

314

Информатика –РП 9 клас

23.04.2024 г.

13:30

110

Информационни технологии – ООП 9 клас

24.04.2024 г.

13:30

110

Английски език – ООП 9 клас

25.04.2024 г.

13:30

314

Изобразително изкуство  – ООП 9 клас

26.04.2024 г.

13:30

314

ФВС – ООП 9 клас

29.04.2024 г.

13:30

спортна площадка

Музика – ООП 9 клас

30.04.2024 г.

13:30

314

 

Резултатите от изпита се оповестяват в първият работен ден след провеждането му в стая 204