3400 Монтана, ул. Юлиус Ирасек 7

ГРАФИК за провеждане на ЧАС ЗА КОНСУЛТИРАНЕ НА УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ И ВОДЕНЕ НА УЧИЛИЩНА ДОКУМЕНТАЦИЯ за ПЪРВИ учебен срок, 2023/2024 учебна година