3400 Монтана, ул. Юлиус Ирасек 7

СРЯДА

В сила от 06.02.2024 г.

V  

VI

VII

VIII A

VIII Б

1. Човекът и природата

1. Изобразително изк.

1. Математика

1. Английски език

1. Английски език

Мнимия Докова

Валентин Димитров

Светлана Станкова

Иванка Илиева

Нели Йорданова

2. Изобразително изк.

2. Математика

2. История

2. Английски език

2. Английски език

Валентин Димитров

Светлана Станкова

Венцислав Рангелов

Иванка Илиева

Нели Йорданова

3. Математика

3. ФВС

3. ФВС

3. БЕЛ

3. Изобразително изк.

Светлана Станкова

Николай Михайлов

Димитринка Тодорова

Ваня Крумова

Валентин Димитров

4. БЕЛ

4. Човекът и природата

4. Английски език

4. БЕЛ

4. Английски език

Ваня Найденова

Силвия Дренчева

Стайка Минчова

Ваня Крумова

Нели Йорданова

5. БЕЛ

5. Английски език

5. Технологии и предпр.

5. Английски език

5. Английски език

Ваня Найденова

Стайка Минчева

Валентин Димитров

Иванка Илиева

Нели Йорданова

6. История

6. БЕЛ

6. Биология

6. Английски език

6. БЕЛ

Венцислав Рангелов

Ваня Найденова

Силвия Дренчева

Иванка Илиева

Ваня Крумова

7. Музика

7. История

7. БЕЛ

7. ФВС

7. БЕЛ

Пламен Крумов

Венцислав Рангелов

Ваня Найденова

Димитринка Тодорова

Ваня Крумова

VIII В

IX А

IXБ

IX В

 

1. БЕЛ

1. Математика

1. БЕЛ

1. Философия

 

Ваня Крумова

Мария Еленкова

Гергана Цветкова

Цветелина Цветкова

 

2. БЕЛ

2. География

2. Физика

2. БЕЛ

 

Ваня Крумова

Марияна Стефанова

Цеца Кръстева

Гергана Цветкова

 

3. Информатика

3. Английски език

3. История

3. Химия

 

Ц. Стоянов/М. Ценкова

Анита Обретенова

Венцислав Рангелов

Бисерка Луканова

 

4. Информатика

4. Химия

4. Химия

4. Немски език

 

Ц. Стоянов/М. Ценкова

Бойка Симеонова

Бисерка Луканова

Рени Борисова

 

5. Английски език

5. Физика

5. Музика

5. Математика

 

Александър Цонков

Цеца Кръстева

Пламен Крумов

Красимира Стайкова

 

6. Английски език

6. Музика

6. Математика

6. География

 

Александър Цонков

Пламен Крумов

Красимира Стайкова

Марияна Стефанова

 

7. Английски език

7. Философия

7. География

7. Физика

 

Александър Цонков

Цветелина Цветкова

Марияна Стефанова

Цеца Кръстева

 

X А

X Б

X В

 

 

1. Физика

1. История

1. ФВС

 

 

Цеца Кръстева

Росица Христова

Димитринка Тодорова

 

 

2. Математика

2. Философия

2. История

 

 

Мария Еленкова

Цветелина Цветкова

Росица Христова

 

 

3.  География

3. Математика

3. Физика

 

 

Марияна Стефанова

Стефчо Наков

Цеца Кръстева

 

 

4. Философия

4. ФВС

4. География

 

 

Цветелина Цветкова

Николай Михайлов

Марияна стефанова

 

 

5. Информатика

5. Немски език

5. Математика

 

 

Ц. Стоянов/И. Ценков

Рени Борисова

Мария Еленкова

 

 

6. Информатика

6. Физика

6. Английски език

 

 

Ц. Стоянов/И. Ценков

Цеца Кръстева

Стайка Минчева

 

 

7. Изобразително изк.

7. Английски език

7. Биология-ИУЧ

 

 

Валентин Димитров

Стайка Минчева

Силвия Дренчева

 

 

XI А

XI Б

XI В

 

 

1. ИТ-ИМ

1. Английски език

1. Химия-ЗМ

 

 

К. Асенов/М. Ценкова

Анита Обретенова

Бисерка Луканова

 

 

2. Английски език

2. ИТ-ИМ

2. Химия-ЗМ

 

 

Анита Обретенова

К. Асенов/М. Ценкова

Бисерка Луканова

 

 

3. IV ПП-БЕЛ/МАТ

3. IV ПП-БЕЛ/МАТ

3. Биология-ИМ

 

 

Г. Цветкова/ М. Еленкова

Г. Цветкова/ М. Еленкова

Мнимия Докова

 

 

4. IV ПП-БЕЛ/МАТ

4. IV ПП-БЕЛ/МАТ

4. Биология-ИМ

 

 

Г. Цветкова/ М. Еленкова

Г. Цветкова/ М. Еленкова

Мнимия Докова

 

 

5. III ПП-АЕ/Философия

5. III ПП-АЕ/Философия

5. III ПП-АЕ/Философия

 

 

Обрет./Бобева/Цветк.

Обрет./Бобева/Цветк.

Обрет./Бобева/Цветк.

 

 

6. III ПП-АЕ/Философия

6. III ПП-АЕ/Философия

6. III ПП-АЕ/Философия

 

 

Обрет./Бобева/Цветк.

Обрет./Бобева/Цветк.

Обрет./Бобева/Цветк.

 

 

7. ФВС

7. Немски език

7. Английски език

 

 

Николай Михайлов

Рени Борисова

Анита Обретенова

 

 

XIIА

XIIБ

XIIВ

 

 

1. Информатика-ЗМ

1. БЕЛ

1. ФВС

 

 

И. Ценков/Д. Димитрова

Димитрана Георгиева

Николай Михайлов

 

 

2. Информатика-ЗМ

2. БЕЛ

2. Биология-ИМ

 

 

И. Ценков/Д. Димитрова

Димитрана Георгиева

Силвия Дренчева

 

 

3. ИТ-ЗМ

3. Информатика-ЗМ

3. Биология-ИМ

 

 

К. Асенов/Б. Цонева

И. Ценков/Д. Димитрова

Силвия Дренчева

 

 

4. ИТ-ЗМ

4. Информатика-ЗМ

4. БЕЛ

 

 

К. Асенов/Б. Цонева

И. Ценков/Д. Димитрова

Димитрана Георгиева

 

 

5. Гражданско обр.

5. ИТ-ЗМ

5. БЕЛ

 

 

Венцислав Рангелов

К. Асенов/Б. Цонева

Димитрана Георгиева

 

 

6. БЕЛ

6. ИТ-ЗМ

6. Химия-ЗМ

 

 

Димитрана Георгиева

К. Асенов/Б. Цонева

Бисерка Луканова

 

 

7. БЕЛ

7. Математика

7. Химия-ЗМ

 

 

Димитрана Георгиева

Красимира Стайкова

Бисерка Луканова