3400 Монтана, ул. Юлиус Ирасек 7

ВТОРНИК

В сила от 06.02.2024 г.    

V

VI

VII

VIII A

VIII Б

1. Английски език

1. Математика-ИУЧ

1. История

1. Английски език

1. Английски език

Стайка Минчова

Светлана Станкова

Венцислав Рангелов

Иванка Илиева

Нели Йорданова

2. География

2. Математика-ИУЧ

2. Английски език

2. Английски език

2. Английски език

Венцислав Рангелов

Светлана Станкова

Стайка Минчева

Иванка Илиева

Нели Йорданова

3. ФВС

3. История

3. Музика

3. ИТ

3. Английски език

Николай Михайлов

Венцислав Рангелов

Пламен Крумов

Д. Димитрова/Б. Цонева

Нели Йорданова

4. Музика

4. БЕЛ

4. Математика

4. Английски език

4. Английски език

Пламен Крумов

Ваня Найденова

Светлана Станкова

Иванка Илиева

Нели Йорданова

5. Математика

5. Музика

5. БЕЛ

5. Английски език

5. ИТ

Светлана Станкова

Пламен Крумов

Ваня Найденова

Иванка Илиева

Д. Димитрова/Б. Цонева

6. Математика

6. Английски език

6. БЕЛ

6. Математика

6. Философия

Светлана Станкова

Стайка Минчова

Ваня Найденова

Красимира Стайкова

Цветелина Цветкова

7. Час на класа

7. Час на класа

7. Час на класа

7. Час на класа

7. Час на класа

Николай Михайлов

Светлана Станкова

Ваня Найденова

Цветелина Цветкова

Ваня Крумова

VIII В

IX А

IXБ

IX В

 

1. Английски език

1. Химия

1. Биология

1. Математика

 

Александър Цонков

Бойка Симеонова

Мнимия Докова

Красимира Стайкова

 

2. Английски език

2. Биология

2. Математика

2. ИТ

 

Александър Цонков

Мнимия Докова

Красимира Стайкова

И. Ценков/Б. Цонева

 

3. Английски език

3. История

3. Английски език

3. Биология

 

Александър Цонков

Росица Христова

Елина Бобева

Мнимия Докова

 

4. ИТ

4. Немски език

4. Философия

4. Английски език

 

Д. Димитрова/Б. Цонева

Рени Борисова

Цветелина Цветкова

Стайка Минчова

 

5. Математика

5. Английски език

5. БЕЛ

5. История

 

Красимира Стайкова

Анита Обретенова

Гергана Цветкова

Росица Христова

 

6. ФВС

6. Английски език

6. БЕЛ

6. Музика

 

Димитринка Тодорова

Анита Обретенова

Гергана Цветкова

Пламен Крумов

 

7. Час на класа

7. Час на класа

7. Час на класа

7. Час на класа

 

Димитринка Тодорова

Анита Обретенова

М. Ценкова

Гергана Цветкова

 

X А

X Б

X В

 

 

1. Немски език

1. Информатика

1. География

 

 

Рени Борисова

Ц. Стоянов/Д. Димитрова

Марияна Стефанова

 

 

2. География

2. Информатика

2. Немски език

 

 

Марияна Стефанова

Ц. Стоянов/Д. Димитрова

Рени Борисова

 

 

3. Английски език

3. География

3. Физика

 

 

Стайка Минчева

Марияна Стефанова

Цеца Кръстева

 

 

4. История

4. Физика

4. Биология-ИУЧ

 

 

Росица Христова

Цеца Кръстева

Силвия Дренчева

 

 

5. Физика

5. Английски език

5. Философия

 

 

Цеца Кръстева

Стайка Минчева

Цветелина Цветкова

 

 

6. БЕЛ-ИУЧ

6. БЕЛ-ИУЧ

6. ИТ

 

 

Димитрана Георгиева

Ваня Крумова

Д. Димитрова/Б. Цонева

 

 

7. Час на класа

7. Час на класа

7. Час на класа

 

 

Димитрана Георгиева

Стайка Минчева

Силвия Дренчева

 

 

XI А

XI Б

XI В

 

 

1. ФВС

1. Математика

1. Химия-ЗМ

 

 

Николай Михайлов

Мария Еленкова

Бисерка Луканова

 

 

2. Математика

2. ФВС

2. Химия-ЗМ

 

 

Мария Еленкова

Николай Михайлов

Бисерка Луканова

 

 

3. Информатика-ЗМ

3. ИТ-ЗМ

3. Математика

 

 

Ц. Стоянов/И. Ценков

К. Асенов/М. Ценкова

Мария Еленкова

 

 

4. Информатика-ЗМ

4. ИТ-ЗМ

4. ФВС

 

 

Ц. Стоянов/И. Ценков

К. Асенов/М. Ценкова

Димитринка Тодорова

 

 

5. ИТ-ЗМ

5. Информатика-ЗМ

5. Биология-ЗМ

 

 

К. Асенов/М. Ценкова

Ц. Стоянов/И. Ценков

Мнимия Докова

 

 

6. ИТ-ЗМ

6. Информатика-ЗМ

6. Биология-ЗМ

 

 

К. Асенов/М. Ценкова

Ц. Стоянов/И. Ценков

Мнимия Докова

 

 

7. Час на класа

7. Час на класа

7. Час на класа

 

 

Цеца Кръстева

И. Ценков

Мнимия Докова

 

 

XIIА

XIIБ

XIIВ

 

 

1. III ПП-АЕ/Философия

1. III ПП-АЕ/Философия

1. III ПП-АЕ/Философия

 

 

Обрет./Бобева/Цветк.

Обрет./Бобева/Цветк.

Обрет./Бобева/Цветк.

 

 

2. III ПП-АЕ/Философия

2. III ПП-АЕ/Философия

2. III ПП-АЕ/Философия

 

 

Обрет./Бобева/Цветк.

Обрет./Бобева/Цветк.

Обрет./Бобева/Цветк.

 

 

3. IV ПП-БЕЛ/МАТ

3. IV ПП-БЕЛ/МАТ

3. Химия-ЗМ

 

 

Д. Георгиева/Ст. Наков

Д. Георгиева/Ст. Наков

Бисерка Луканова

 

 

4. IV ПП-БЕЛ/МАТ

4. IV-ПП БЕЛ/МАТ

4. Химия-ЗМ

 

 

Д. Георгиева/Ст. Наков

Д. Георгиева/Ст. Наков

Бисерка Луканова

 

 

5. Английски език

5. ФВС

5. Биология-ИМ

 

 

Елина Бобева

Николай Михайлов

Силвия Дренчева

 

 

6. ФВС

6. Английски език

6. Биология-ИМ

 

 

Николай Михайлов

Елина Бобева

Силвия Дренчева

 

 

7. Час на класа

7. Час на класа

7. Час на класа

 

 

Росица Христова

Нели Йорданова

Елина Бобева