3400 Монтана, ул. Юлиус Ирасек 7

ПОНЕДЕЛНИК

В сила от 06.02.2024 г.  

V

VI

VII

VIII A

VIII Б

1. Математика

1. КМИТ

1. БЕЛ

1. ФВС

1. Математика

Светлана Станкова

Д. Димитрова/Б. Цонева

Ваня Найденова

Димитринка Тодорова

Красимира Стайкова

2. БЕЛ

2. КМИТ-ИУЧ

2. Математика

2. БЕЛ

2. ФВС

Ваня Найденова

Д. Димитрова/Б. Цонева

Светлана Станкова

Ваня Крумова

Димитринка Тодорова

3. КМИТ

3. ФВС

3. Математика

3. Английски език

3. Английски език

Д. Димитрова/Б. Цонева

Николай Михайлов

Светлана Станкова

Иванка Илиева

Нели Йорданова

4. КМИТ-ИУЧ

4. География

4. Биология

4. Философия

4. Английски език

Д. Димитрова/Б. Цонева

Венцислав Рангелов

Силвия Дренчева

Цветелина Цветкова

Нели Йорданова

5. ФВС

5. Математика

5. КМИТ-ИУЧ

5. Английски език

5. БЕЛ

Николай Михайлов

Светлана Станкова

Д. Димитрова/Б. Цонева

Иванка Илиева

Ваня Крумова

6. Английски език

6. Музика

6. Химия

6. Английски език

6. Английски език

Стайка Минчева

Пламен Крумов

Цеца Кръстева

Иванка Илиева

Нели Йорданова

7. Човекът и природата

7. Английски език

7. Музика

7. Английски език

7. Английски език

Мнимия Докова

Стайка Минчева

Пламен Крумов

Иванка Илиева

Нели Йорданова

VIII В

IX А

IXБ

IX В

 

1. БЕЛ

1. БЕЛ

1. География

1. Физика

 

Ваня Крумова

Гергана Цветкова

Марияна Стефанова

Цеца Кръстева

 

2. Английски език

2. БЕЛ

2. Физика

2. История

 

Александър Цонков

Гергана Цветкова

Цеца Кръстева

Росица Христова

 

3. Английски език

3. История

3. Английски език

3. БЕЛ

 

Александър Цонков

Росица Христова

Елина Бобева

Гергана Цветкова

 

4. ФВС

4. Физика

4. Английски език

4. БЕЛ

 

Димитринка Тодорова

Цеца Кръстева

Елина Бобева

Гергана Цветкова

 

5. Философия

5. ИТ

5. История

5. ФВС

 

Цветелина Цветкова

К. Асенов/М. Ценкова

Венцислав Рангелов

Димитринка Тодорова

 

6. Английски език

6. География

6. ИТ

6. Математика

 

Александър Цонков

Марияна Стефанова

К. Асенов/М. Ценкова

Красимира Стайкова

 

7. Английски език

7. Немски език

7. Математика

7. География

 

Александър Цонков

Рени Борисова

Красимира Стайкова

Марияна Стефанова

 

X А

X Б

X В

 

 

1. Биология

1. Математика

1. Химия-ИУЧ

 

 

Силвия Дренчева

Стефчо Наков

Бисерка Луканова

 

 

2. Математика

2. Биология

2. Химия-ИУЧ

 

 

Мария Еленкова

Силвия Дренчева

Бисерка Луканова

 

 

3. Немски език

3. Химия

3. Математика

 

 

Рени Борисова

Цеца Кръстева

Мария Еленкова

 

 

4. ФВС

4. БЕЛ

4. Немски език

 

 

Николай Михайлов

Ваня Крумова

Рени Борисова

 

 

5. Информатика

5. История

5. Биология

 

 

Ц. Стоянов/И. Ценков

Росица Христова

Силвия Дренчева

 

 

6. История

6. Информатика

6. БЕЛ

 

 

Росица Христова

Ц.Стоянов/Д.Димитрова

Ваня Крумова

 

 

7.  Химия

7. ФВС

7. История

 

 

Цеца Кръстева

Николай Михайлов

Росица Христова

 

 

XI А

XI Б

XI В

 

 

1. Информатика-ЗМ

1. ИТ-ЗМ

1. Математика

 

 

Ц. Стоянов/И. Ценков

К. Асенов/М. Ценкова

Мария Еленкова

 

 

2. Информатика-ЗМ

2. ИТ-ЗМ

2. Немски език

 

 

Ц. Стоянов/И. Ценков

К. Асенов/М. Ценкова

Рени Борисова

 

 

3. ИТ-ЗМ

3. Информатика-ЗМ

3. БЕЛ

 

 

К. Асенов/М. Ценкова

Ц. Стоянов/И. Ценков

Димитрана Георгиева

 

 

4. ИТ-ЗМ

4. Информатика-ЗМ

4. Английски език

 

 

К. Асенов/М. Ценкова

Ц. Стоянов/И. Ценков

Анита Обретенова

 

 

5. Немски език

5. Английски език

5. Биология-ЗМ

 

 

Рени Борисова

Анита Обретенова

Мнимия Докова

 

 

6. БЕЛ

6. ФВС

6. Биология-ЗМ

 

 

Гергана Цветкова

Николай Михайлов

Мнимия Докова

 

 

7. Гражданско обр.

7. БЕЛ

7. ФВС

 

 

Венцислав Рангелов

Гергана Цветкова

Димитринка Тодорова

 

 

XIIА

XIIБ

XIIВ

 

 

1. ФВС

1. БЕЛ

1. Английски език

 

 

Николай Михайлов

Димитрана Георгиева

Елина Бобева

 

 

2. IV ПП-БЕЛ/Математика

2. IV ПП-БЕЛ/Математика

2. Немски език

 

 

Д. Георгиева/Ст. Наков

Д. Георгиева/Ст. Наков

Марияна Стефанова

 

 

3. Немски език

3. Математика

3. Химия-ЗМ

 

 

Марияна Стефанова

Красимира Стайкова

Бисерка Луканова

 

 

4. БЕЛ

4. Немски език

4. Математика

 

 

Димитрана Георгиева

Марияна Стефанова

Красимира Стайкова

 

 

5. Математика

5. Английски език

5. БЕЛ

 

 

Красимира Стайкова

Елина Бобева

Димитрана Георгиева

 

 

6. III ПП-АЕ/Философия

6. III ПП-АЕ/Философия

6. III ПП-АЕ/Философия

 

 

Обрет./Бобева/Цветк.

Обрет./Бобева/Цветк.

Обрет./Бобева/Цветк.

 

 

7. III ПП-АЕ/Философия

7. III ПП-АЕ/Философия

7. III ПП-АЕ/Философия

 

 

Обрет./Бобева/Цветк.

Обрет./Бобева/Цветк.

Обрет./Бобева/Цветк.