3400 Монтана, ул. Юлиус Ирасек 7

ПЕТЪК

В сила от 06.02.2024 г.        

V

VI

VII

VIII A

VIII Б

1. Английски език

1. Математика

1. Химия

1. Информатика

1. Английски език

Стайка Минчова

Светлана Станкова

Цеца Кръстева

М. Ценкова/Б.Цонева

Нели Йорданова

2. Математика-ИУЧ

2. Човекът и природата

2. География

2. Информатика

2. Английски език

Светлана Станкова

Силвия Дренчева

Марияна Стефанова

М. Ценкова/Б. Цонева

Нели Йорданова

3. Технологии и предпр.

3. БЕЛ

3. Математика-ИУЧ

3. Математика

3. Английски език

Валентин Димитров

Ваня Найденова

Светлана Станкова

Красимира Стайкова

Нели Йорданова

4. Технологии и предпр.

4. БЕЛ

4. Английски език

4. Английски език

4. Математика

Валентин Димитров

Ваня Найденова

Стайка Минчова

Иванка Илиева

Красимира Стайкова

5. БЕЛ

5. ФВС

5. Изобразително изк.

5. Английски език

5. Информатика

Ваня Найденова

Николай Михайлов

Валентин Димитров

Иванка Илиева

М. Ценкова/Б. Цонева

6. История

6. Изобразително изк.

6. БЕЛ

6. Английски език

6. Информатика

Венцислав Рангелов

Валентин Димитров

Ваня Найденова

Иванка Илиева

М. Ценкова/Б. Цонева

 

 

 

 

 

VIII В

IX А

IXБ

IX В

 

1. Изобразително изк.

1. ФВС

1. Биология

1. Химия

 

Валентин Димитров

Димитринка Тодорова

Мимия Докова

Бисерка Луканова

 

2. Математика

2. Математика

2. Химия

2. Биология

 

Красимира Стайкова

Мария Еленкова

Бисерка Луканова

Мимия Докова

 

3. Английски език

3. Информатика

3. ФВС

3. История

 

Александър Цонков

Цв. Стоянов/М. Ценкова

Димитринка Тодорова

Росица Христова

 

4. Английски език

4. Информатика

4. История

4. Физика

 

Александър Цонков

Цв. Стоянов/М. Ценкова

Венцислав Рангелов

Цеца Кръстева

 

5. Английски език

5. Английски език

5. Английски език

5. Английски език

 

Александър Цонков

Анита Обретенова

Елина Бобева

Стайка Минчова

 

6. Английски език

6. История

6. Немски език

6. Английски език

 

Александър Цонков

Росица Христова

Рени Борисова

Стайка Минчова

 

 

 

 

 

 

X А

X Б

X В

 

 

1. ФВС

1. Философия

1. История

 

 

Николай Михайлов

Цветелина Цветкова

Росица Христова

 

 

2. Химия

2. История

2. Английски език

 

 

Цеца Кръстева

Росица Христова

Стайка Минчова

 

 

3. БЕЛ

3. Химия

3. Химия

 

 

Димитрана Георгиева

Цеца Кръстева

Бисерка Луканова

 

 

4. БЕЛ

4. Немски език

4. Математика-ИУЧ

 

 

Димитрана Георгиева

Рени Борисова

Мария Еленкова

 

 

5. История

5. БЕЛ

5. Философия

 

 

Росица Христова

Ваня Крумова

Цветелина Цветкова

 

 

6. Философия

6. БЕЛ

6. ФВС

 

 

Цветелина Цветкова

Ваня Крумова

Димитринка Тодорова

 

 

 

 

 

 

 

XI А

XI Б

XI В

 

 

1. Математика

1. Информатика-ИМ

1. БЕЛ

 

 

Мария Еленкова

Цв. Стоянов/И. Ценков

Димитрана Георгиева

 

 

2. Информатика-ИМ

2. БЕЛ

2. БЕЛ

 

 

Цв. Стоянов/И. Ценков

Гергана Цветкова

Димитрана Георгиева

 

 

3. Немски език

3. БЕЛ

3. Гражданско обр.

 

 

Рени Борисова

Гергана Цветкова

Венцислав Рангелов

 

 

4. III ПП-АЕ/Философия

4. III ПП-АЕ/Философия

4. III ПП-АЕ/Философия

 

 

Обред./Бобева/Цветка.

Обред./Бобева/Цветка.

Обред./Бобева/Цветка.

 

 

5. IV ПП-БЕЛ/МАТ

5. IV ПП-БЕЛ/МАТ

5. Химия-ИМ

 

 

М. Еленкова/Г. Цветкова

М. Еленкова/Г. Цветкова

Бисерка Луканова

 

 

6. Английски език

6. Математика

6. Химия-ИМ

 

 

Анита Обретенова

Мария Еленкова

Бисерка Луканова

 

 

 

 

 

 

 

XIIА

XIIБ

XIIВ

 

 

1. Математика

1. Немски език

1. Английски език

 

 

Красимира Стайкова

Марияна Стефанова

Елина Бобева

 

 

2. III ПП-АЕ/Философия

2. III ПП-АЕ/Философия

2. III ПП-АЕ/Философия

 

 

Обред./Бобева/Цветка.

Обред./Бобева/Цветка.

Обред./Бобева/Цветка.

 

 

3. Немски език

3. ИТ-ИМ

3. Биология-ЗМ

 

 

Марияна Стефанова

К.Асенов/Б. Цонева

Силвия Дренчева

 

 

4. ИТ-ИМ

4. Информатика-ИМ

4. Биология-ЗМ

 

 

Кр. Асенов/Б. Цонева

И. Ценков/Д. Димитрова

Силвия Дренчева

 

 

5. Информатика-ИМ

5. Гражданско обр.

5. Немски език

 

 

И. Ценков/Д. Димитрова

Венцислав Рангелов

Марияна Стефанова

 

 

6. Английски език

6. ФВС

6. Математика

 

 

Елина Бобева

Николай Михайлов

Красимира Стайкова